Rasulullah’ın Şefaati Var mı?

Şefaat; kelime olarak ‘şef’un’dan türemiş olup, ‘tek olanın zıddı, çift olmak’ anlamına gelir. Fiil olarak ‘şe-fe-a’; aracı olma, araya girme, müdahale etme anlamına gelir. Şefaat; birini kurtarmak ya da birine yarar sağlamak maksadıyla bir büyüğün nezdinde ‘aracı’ olmak, suçlunun suçunu affettirmek için talepte bulunmak demektir.

Okumaya devam…