İslam Dünyasında İtikadi ve Siyasi Sapmadan Sonra Yaşanan Tasavvufi Sapma;

İslam Dünyasında Tasavvufa Ortam Hazırlayan Sebepler;

Ümeyye oğulları, Abbas oğulları ve Ehl-i beyt taraftarları arasında yüzyılı aşkın süren, bitmek bilmeyen taht kavgaları, siyasi hırslar, dökülen yüz binlerce masum Müslümanın kanı bazı Müslümanları ümitsizliğe sevketmiş, bu dünyanın çivisi çıkmış dedirtmiş, onları dünyadan soğutmuştu. İnsanların mal, saltanat, kavmiyet mücadelesi içinde olduklarını gören, toplumda adalet ve eşitlikten bir ölçüde de olsa ümidini kesen bu kimseler kabuklarına çekilmişlerdir.

Okumaya devam…