İslam Dünyasında İtikadi ve Siyasi Sapmadan Sonra Yaşanan Tasavvufi Sapma;

İslam Dünyasında Tasavvufa Ortam Hazırlayan Sebepler;

Ümeyye oğulları, Abbas oğulları ve Ehl-i beyt taraftarları arasında yüzyılı aşkın süren, bitmek bilmeyen taht kavgaları, siyasi hırslar, dökülen yüz binlerce masum Müslümanın kanı bazı Müslümanları ümitsizliğe sevketmiş, bu dünyanın çivisi çıkmış dedirtmiş, onları dünyadan soğutmuştu. İnsanların mal, saltanat, kavmiyet mücadelesi içinde olduklarını gören, toplumda adalet ve eşitlikten bir ölçüde de olsa ümidini kesen bu kimseler kabuklarına çekilmişlerdir.

Okumaya devam…

Şamanizm Ölmedi, İçimizde Yaşıyor!

 

Türk halk İslam’ı; Yesevilik, Kalenderilik, Bektaşilik, Nakşîlik, Kadirilik, Mevlevilik vs. gibi Sünni veya gayr-i Sünni bir çok tarikat tarafından oluşturulmuş, pek de kitabî olmayan bir dindir. Bu kültürel folk İslam’da pek medrese mezunu fakihler, kelamcılar bulunmaz. Daha çok uçanlar-kaçanlar, ermişler-pişmişler, efsaneler, mitolojik kahramanlar vardır. Türk halkı âlimlerin peşinden değil, Ahmet Yesevî, Şah-ı Nakşîbendî, Abdulkadir Geylani, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi dervişlerin peşine takılmıştır.[1]

Okumaya devam…

PEYGAMBERİ DOĞRU ANLAMAK

Peygamber deyince ilk aklınıza gelen nedir? Sakal bırakmak, sarık sarmak, cübbe giymek, oturarak yemek yemek, misvak kullanmak ya da namazın sünnetleri, Öyle değil mi? Biz peygamberin sakal-ı şerifini, hırka-i saadetini, şemail-i şerifini öne çıkardık. Yeryüzünü, gökyüzünü mucizât-ı ahmediyye ile doldurduk. Lakin onun risaletini, getirdiği ölümsüz ilkeleri göz ardı ettik. İnsanlar hırkasını ziyaret için birbirlerini çiğniyor. Lakin onun Kur’an’ı uygulama metoduna, sünnet-i seniyyesine, sırtlarını dönüyorlar. Hz. Aişe annemize iftira atan, sonrada öldükten sonra peygamberin gömleği ile kefenlenmeyi tavsiye eden Abdullah b. Ubeyy’e halimiz ne kadar da benziyor. İslamı bin bir hurafe ve iftira ile dolduruyoruz, sonra da onun sakalını öperek paçayı kurtarmaya çalışıyoruz. Okumaya devam…

ABDESTSİZ MUSHAF’A DOKUNULUR MU?

Bu çalışmamızda üç bölüm var. Önce Kitaba başvuracağız. Sonra Sünnete, son bölümde de Mustafa İslamoğlu’nun bir makalesini aldık.

Soru: Vakıa Suresi’nin 79. ayetinde bahsedilen dokunma nasıl bir dokunmadır? Kuran’a abdestsiz dokunamazsınız diyenler bu ayeti delil gösteriyorlar. Ezbere ayet okuyabilirmişiz de, onun yazılı olduğu kâğıda dokunamazmışız. Bu nasıl bir anlayış? Kâğıdı mı kutsuyoruz?, Ayeti mi? Kuran ayetlerinin bulunduğu kağıda dokunmak haram(!), Kuran ayetlerini düşünmek, üzerlerinde kafa yormak serbest. Oysa; Ayetleri düşünmek, kağıdı ellemekten daha büyük suç olduğundan, abdestsiz düşünülmemeli.(!) Okumaya devam…