Mızraklı İlmihal’in İtikadi Açıdan Tahlili

ÖNSÖZ

‘Mızraklı İlmihal’ ismini çoğumuz duymuştur.  Son iki yüzyılda onun kadar meşhur  olan ilmihal  pek yoktur.   Anadolu insanı dini  bilgilerle ilk  yüzyüze  gelişinde

-ki genellikle bunlar ilmihal bilgileridir- onunla tanışmışlardır.  Günümüzde dahi hala resmi eğitim kurumlarının dışında okutulmaya devam edilen önemli eserlerden biridir.

Mızraklı, geleneksel islamî ekollerin içimizde hala yaşamaya devam eden son temsilcilerinden biri.  Bundan dolayı, o geleneksel çizgi ile çağımızın nev-zuhur islamî ekollerin kırılma noktasında yeralmaktadır.  Mızraklı’yı tez konusu olarak almamızın ana gayesi de bu kırılma çizgisini daha iyi tebullur ettirmektir.  Onu itakâdi açıdan tahlil ederken bu arkaplanı gözönünde bulundurmaya çalıştık.

Çalışmamız esnasında henüz ‘ilmihal’ konusunda da yeterli –‘Yezîdî ve Caferi ilmihal’i dışında- tez ve doktora çalışması yapılmadığını tesbit ettik.  Halbuki İslam’ın pratiği sayılan, geniş halk kesimlerinin âcil ihtiyacı olan, günümüz  müslüman bireyin konumunu da dikkate alan çalışmalara olan ihtiyaç yadsınamaz.

Mızraklı’nın derkenarında yer alan irili-ufaklı altı kitabın toplamının ‘Mızraklı’yı oluşturduğu düşünülürse bu sözkonusu altı kitabın da ayrıca incelenmesi gerekmektedir.

Çalışmamızın birinci bölümü Mızraklı’nın ve muhtevasının tanıtımına ayrıldı.  İkinci bölümde ise Mızraklı’nın tamamı taranarak, kitabın içinde dağınık olarak bulunan itikadî konular yenibaştan tasnif edilerek, konuların kendi içinde bütünlüğü temin edilmeye  ve daha sonra itikadî açıdan tahlil etmeye çalıştık.  İtikadımızın Mızraklı’daki yapısını ve bunun sıhhatini irdeledik.

Açık yüreklilikle itiraf etmeliyim ki, itikadi tek bir meselenin tekkiki mesela ‘kader, istitaat, ef’al-i ibad vs. gibi belli başlı bir çalışma konusu olduğundan, bir ilmihal kitabında yer alan tüm konuların tahlilinden sonra doğrusunun ortaya konulma işlemi bir tez konusunun değil, ancak yüzlerce araştırma ve incelemenin semeresi olabileceği gerçeğiyle yüz yüze geldim.  Bu nedenle çalışmamızda ‘doğrunun tesbitinden çok’ yanlışa işaret etmekle iktifa ettim.

Çalışmak bizden, tevfik Allah’tandır.

Tezin devamı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Yüksek Lisans tezi

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir